Vaksinering av hest

Vi anbefaler sterkt at alle hester blir vaksinert mot hesteinfluensa og stivkrampe. Hesteinfluensa er en smittsom virussjukdom som angriper luftveiene til hesten. Stivkrampe (tetanus) er en sykdom som skyldes en giftproduserende bakterie som smitter hesten via sår. Skal du ha med hesten på utstilling, stevne, løp el.l., er det krav at hesten er vaksinert.

Under ser du de forskjellige forbundenes vaksinebestemmelser.

 

 

DNT:

 

 • Hesten vaksineres første gang etter fylte 3 måneder og andre gang 4-6 uker etter første vaksine.
 • Alle hester må revaksineres minimum hver 12. måned. Overskrides fristen for revaksinering med mer enn én måned, må hesten vaksineres 2 ganger med 4-6 ukers mellomrom.
 • Siste vaksine må gis seinest 96 timer før start.

 

 

NRYF:

 

 • Grunnvaksine: 2 vaksiner med 21 til 96 dagers mellomrom.
 • Revaksinering seinest 12 måneder etter siste vaksine.
 • Det må gå minst 7 dager siden siste vaksinasjon før konkurranse-/trenings-/samlingsstart eller ankomst til oppstallingsområdet.

 

 

FEI:

 

 • Hester grunnimmunisert før 1.1.2005: 2 vaksiner med 21-92 dagers mellomrom. Deretter årlig revaksinering.
 • Hester grunnimmunisert etter 1.1.2005: 2 vaksiner med 21-96 dagers mellomrom. Deretter en boostervaksine etter 6 mnd +/- 21 dager, deretter årlig revaksinering.
 • Siste vaksine må ikke være gitt mer enn 6 mnd +/- 21 dager, eller mindre enn 7 dager før ankomst til stevnet.

 

 

Øvrevoll galopp/Norsk Jockey klubb:

 

 • 2 vaksiner med 21-92 dagers mellomrom.
 • En injeksjon minimum 150, maksimum 215 dager, etter basisvaksinasjon.
 • Revaksinering hver 12. måned.
 • Siste vaksinering må ikke gis seinere enn 96 timer før start.

 

 

Dette er kun minimumskrav!

For ytterligere informasjon se www.rytter.no, www.fei.org, www.rikstoto, www.ovrevoll.no

Veterinærvakta i Ål og Hol • 3570 Ål • Døgnvakt: 320 82400 • E-post: hallingvet@hotmail.com Design: Kreator  /  Bilder: Utforming  /Publisert med WideCMS