Ultralyd

Ultralyd

Ultralyd brukes for å stille diagnoser på syke dyr. Det brukes også ved drektighetsundersøkelse. Drektighet kan sees så tidlig som 20 dager etter parring, men ofte er det lurt å vente noen dager lenger før sikker diagnose kan stilles. Ved store kull er det vanskelig å fastslå eksakt antall valper / kattunger med ultralyd.

Sykdomstilstander hvor ultralyd er et velegnet hjelpemiddel for å stille riktig diagnose er blant annet livmorbetennelse, urinsten, cyster i nyrer eller andre organer, svulster i indre organer (for eksempel lever og milt), gallegangsproblemer og fremmedlegemer i mage / tarm. En ultralydundersøkelse medfører ingen smerter for dyret. Det kan likevel være nødvendig med beroligende (sedasjon) før undersøkelsen da en grundig undersøkelse krever at pasienten ligger rolig og er avslappet.
Veterinærvakta i Ål og Hol • 3570 Ål • Døgnvakt: 320 82400 • E-post: hallingvet@hotmail.com Design: Kreator  /  Bilder: Utforming  /Publisert med WideCMS